St. Thomas University Miami FL USA
St. Brendan HS Miami FL USA
2017
Distance