Courtney Gibson
Florida A & M University Tallahassee FL USA
Miami Southridge HS Miami FL USA
2017
Jumps