Kaylah Clark
Howard University Washington DC USA
Miami Northwestern HS Miami FL USA
2017
Throws