10:39
Varsity Boys 5K
Sep 11, 2022
07:47
Varsity Boys
Sep 11, 2022
07:43
High School Boys' 1600m, Finals 1
Apr 23, 2022
06:47
High School Boys' 1600m, Finals 1
Apr 09, 2022
11:03
Boys 3200
Mar 18, 2022
07:16
Boys 1600 Finals Section 2
Mar 18, 2022
06:37
Boys 1600 Finals Section 1
Mar 12, 2022
08:45
Boys Varsity
Oct 09, 2021
27:48
Unseeded Boys 5K
Oct 03, 2021
08:29
Varsity Boys 5K
Sep 12, 2021
10:24
Varsity Boys 5K
Sep 07, 2021
23:48
Varsity Boys 5K
Aug 21, 2021
08:59
High School Boys' 1600m Varsity, Finals 1
Mar 27, 2021