3rd annual Darter Invitational 2015

Lake Mary Prep Results

Girls Athlete Place Results
Three Mile Run
21:37.60 SB Mckenzie Forest 2nd Girls JV
27:06.20 SB Emily Rood 108th Girls Varsity
27:39.70 Danielle Erikson 114th Girls Varsity
30:09.90 Lizzie Palenzuela 132nd Girls Varsity
32:20.70 Devon Stephens 140th Girls Varsity
Boys Athlete Place Results
Three Mile Run
19:39.70 Jordan Stewart 64th Boys Varsity
19:40.70 Logan Mudd 65th Boys Varsity
20:12.20 SB Alex Marshall 83rd Boys Varsity
22:14.00 SB Jack Krim 144th Boys Varsity
24:34.60 Eric Pawlowski 179th Boys Varsity
26:46.10 SB John chase Huddleston 188th Boys Varsity