Lake Minneola HS Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
18:53.31 Cadi Rowe 1st Varsity Girls
19:41.23 Ellie Kunze 3rd Varsity Girls
20:42.65 Elena Caldwell 7th Varsity Girls
25:11.81 SB Jenna Kackenmeister 39th Varsity Girls
25:57.80 Karina Nieto 41st Varsity Girls
26:08.38 Skylar Flemming 43rd Varsity Girls
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
17:39.53 Jaxon Reed 21st Varsity Boys
17:56.06 SB Max Faryga 26th Varsity Boys
18:03.27 SB Julian Seda 28th Varsity Boys
18:04.53 Julian Borrero 29th Varsity Boys
18:08.63 David Pautienus 31st Varsity Boys
18:58.64 SB Jeffrey Gotham 52nd Varsity Boys
19:51.61 SB David West 61st Varsity Boys