South Lake HS Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
21:31.41 Holly Blackburn 3rd Girls Varsity
23:41.22 Kali Carney 12th Girls Varsity
25:25.59 Sydney Koehler 1st Girls JV
27:44.66 Kelly Zarate 6th Girls JV
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
19:01.62 Matt Harris 11th Boys Varsity
21:15.81 Austin MacCraw 53rd Boys Varsity
22:52.09 Jeremy Daulton 24th Boys JV
23:28.59 James Pivacco 86th Boys Varsity
24:07.06 Jacob Lykins 97th Boys Varsity
24:57.47 Steven Bacchus 107th Boys Varsity
25:05.44 Davis Heister 109th Boys Varsity
25:50.69 Tyler Johns 113th Boys Varsity