40:34
1A Girls 5K
Nov 17, 2020
22:27
Elite Girls 5K
Oct 03, 2020
26:52
1A Girls 5K
Nov 10, 2019